Агроіндрустрія України

Результати застосування PROVEOSTAR на кукурудзі

Результати застосування PROVEOSTAR на кукурудзі
22855 ПЕРЕГЛЯДІВ

Завдяки багаторiчному тестуванню ми з'ясували, що кукурудза, насамперед, вразлива до коливань температурних показникiв. Клiматичний стрес являється причиною перiоду завершення ефективного росту та старiння культури. Чим ранiше виникає стресовий фактор, тим бiльший збиток вiн спричиняє. Кліматичний стрес викликає ретардацiю, потемнiння рослини, блокує формування нових листкiв та качанiв кукурудзи. Рослина гальмує свiй рiст, виробляє вiдповiдно до стресових чинникiв об'єм насiння. Саме тому, усунення стресових факторiв є важливою передумовою листової обробки кукурудзи засобом PROVEOstar. Блокування факторiв стресу, шляхом забезпечення безперервного постачання поживних речовин, ефективно усуває шоковий ефект, спричинений застосуванням гербiцидiв. 

Листове застосування професiйних препаратiв дiйсно може пiдтримати перебiг метаболiчних реакцiй в рослинi, результатом котрих є: 

  • зменшення частки целюлози та модифiкацiй;
  • збiльшення об'єму продуктивної зеленої маси, качанiв, частки цукру, крахмалю та жиру;
  • збалансована якiсть культури iз високим рiвнем врожайностi зерна.

МЕТА ПЕРШОГО 3АСТОСУВАННЯ: 0,5 л/га 
Якiсна коренева система, достатня плаща листового покриву на вразливих раннiх фазах, добре укорiнення рослини. 
Спосiб дiї: стимуляцiя росту коренiв, що є передумовою стабiльностi рослини. 

МЕТА ДРУГОГО 3АСТОСУВАННЯ: О,5 л/га 
Постачання фосфору, азоту – умова безперервного утворення необхiдних метаболiтiв. 
Спосiб дiї: компонентом нами рекомендованих препаратiв є стимулятор процесу метаболiзму – активатор транспортування фосфору та азоту з rрунту на основi бiологiчно активних полiмерiв, що виробляються бiотехнологiчно. Активатор транспортування пiдвищує рiвень поглинання Р + N клiтинною стiнкою в цитоплазму i, тим самим, стимулює споживання поживних речовин корiнням.

  Встановлено, що в умовах дослiджуваного року урожайнiсть зерна кукурудзи збiльшувалась пiд дiєю добрива PROVEOstar до 20% або на 1,6 т/га (при дворазовiй обробцi посiвiв: перша обробка у фазу утворення 2-4 справжнiх листкiв дозою 0,3 л/га та у фазу утворення 4-8 справжнiх листкiв - 0,5 л/га).

Автор: agroindustry.info

© 2020 agroindustry.info

Мої відео