Агроіндрустрія України

Результати застосування PROVEOSTAR на олійних культурах

Результати застосування PROVEOSTAR на олійних культурах
23137 ПЕРЕГЛЯДІВ

Олiйнi культури являються вимогливими технiчними культурами. Наш засiб вiдповiдає високим потребам цих культур, тому його застосування має комплексний ефект.
А) Пiдтримка отримання поживних речовин з грунтового профiлю.  В засобi PROVEOstar мiститься ефективна концентрацiя сумiшi бiополiмерiв POLY-MIX, що виробляються бiотехнологiчно. POLY-MIX вступає в метаболiчнi шляхи рослини, сприяє виробництву ферментiв, якi вивiльняють азот, фосфор, сiрку рослинної клiтини. Пiдвищення процесу метаболiзму в листках мобiлiзує транспортування поживних речовин з грунту. 
Б) Пiдтримка процесiв метаболiзму в листi.  Ми використовуємо активатор фотосинтезу на основi амiнокислот та поверхнево-активних речовин. Вони збiльшують утворення хлорофiлу та сприяють процесу метаболiзму. Таким чином, продовжується перiод фотосинтетичних реакцiй у листках, навiть у випадку зниженої iнтенсивностi освiтлення. 
В) Антистресовий ефект.  Абiотичний та бiотичний стреси гальмують розвиток культури. Чим ранiше це станеться, тим сильнiше гальмується продуктивнiсть самої культури. Вона обмежує бiохiмiчну активнiсть, зменшує дихання в листках та поглинання поживних речовин. Навiть короткотривалий стрес (низькi температурнi показники вранцi, коливання рiвня вологостi, посуха, постгербiцидний стрес) має суттєвий вплив на економiку. Застосування засобу PROVEOstar знижує мiру стресових чинникiв та зменшує перiод потреби на вiдновлення культури пiсля пошкодження. 

Продуктивнiсть соняшнику залежно вiд дослiджуваного добрива PROVEO star. 
Встановлено, що дослiджуване добриво при дворазовому внесенні сприяло пiдвищенню показникiв урожайностi до 3,10 т/га, або на 20% порiвняно з контрольним зразок 2,57 т/га. 

Автор: agroindustry.info

© 2020 agroindustry.info

Мої відео